Przejdź do treści
2
3
k
Przejdź do stopki

ODBLASKOWA SZKOŁA 2023

Treść

W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa Szkoła” w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Rogach odbyło się wiele ciekawych akcji, spotkań, konkursów oraz wycieczek zainspirowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Realizując zadania konkursu „Odblaskowa Szkoła” swoimi akcjami chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w naszej miejscowości, ale i również okolic. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, ale i również innych uczestników dróg publicznych. Swoimi przedsięwzięciami chcieliśmy dotrzeć do największej liczby odbiorców w celu uświadomienia dlaczego noszenie odblasków jest tak ważne, zwłaszcza podczas długich jesiennych wieczorów oraz po zmroku. W ramach przeprowadzonych akcji wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas I-VII oraz oddziału przedszkolnego zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe, natomiast wszelkiego rodzaju elementy odblaskowe, breloczki, bransoletki otrzymali zarówno uczniowie całej szkoły, jak i rodzice, seniorzy, pracownicy wielu instytucji, do których uczniowie udali się z wizytą oraz mieszkańcy wsi Rogi. Podczas trwania akcji rozdano około 1000 elementów odblaskowych.

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie, gdyż bezpieczeństwo uczniów jest dla nas priorytetem. Dyrektor Szkoły Stanisław Krzyżak oraz Grono Pedagogiczne włączyli się z pełnym zaangażowaniem w akcję. Walcząc o tytuł „Odblaskowej Szkoły” wspólnie z nauczycielami oraz uczniami przeprowadziliśmy szereg akcji promujących zakładanie elementów odblaskowych. Zadania konkursu realizowaliśmy we wrześniu oraz październiku ucząc dzieci od najmłodszych lat, jak prawidłowo zachowywać się na drodze. Celem konkursu było wypracowanie nawyku noszenia odblasków, które ratują nam życie, dążąc do tego aby nasi uczniowie stali się bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego oraz w przyszłości świadomymi kierowcami.

W naszej szkole przeprowadzono wiele akcji promujących zakładanie odblasków. Odbyły się konkursy plastyczne, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, na zajęciach z wychowawcą przeprowadzono lekcje poświęcone tematyce bezpieczeństwa. Na lekcjach techniki uczniowie wykonali plakaty zachęcające do noszenia odblasków, znaki drogowe, odblaskowe maskotki, makiety. Ponadto, uczniowie wyruszyli w „Odblaskowe Marsze, podczas których zachęcano mieszkańców do zakładania odblasków. Uczniowie wyruszyli na wycieczkę rowerową ścieżkami do Rytra, gdzie również promowali noszenie odblasków. W szkole zorganizowano wiele ciekawych i ważnych spotkań oraz prelekcji poświęconych bezpiecznemu poruszaniu się po drogach publicznych, znajomości podstawowych przepisów ruchu drogowego, czy też pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach akcji zorganizowano prelekcje, pokazy oraz szkolenia, które na długo pozostaną w pamięci uczniów oraz całej społeczności szkolnej. Do szkoły zawitali funkcjonariusze Policji z Nowego Sącza, strażacy OSP z Juraszowej oraz ratownik medyczny z Limanowej. Zaproszeni goście w profesjonalny i ciekawy sposób zachęcali do dbania o bezpieczeństwo swoje, jak również innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto, przybliżyli naszym uczniom jak ważne jest zakładanie elementów odblaskowych oraz przedstawili konsekwencje ich braku. Szczególnie ważna była lekcja udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie podczas praktycznych zajęć uczniowie mogli ćwiczyć jak prawidłowo udzielić pomoc osobie poszkodowanej.

Wiele działań dotyczących tematyce bezpieczeństwa odbyły się również poza terenem szkoły. Uczniowie odbyli szereg wizyt do przedstawicieli różnych instytucji, gdzie swoim przykładem promowali zakładanie elementów odblaskowych. Uczniowie wyruszyli z wizytą do seniorów, gdzie również zachęcali osoby starsze do noszenia elementów odblaskowych, wręczyli odblaski, śpiewali piosenki oraz recytowali swoje wiersze o odblaskach. Dzieci odwiedziły również Wójta Gminy Podegrodzie, Delegaturę Kuratorium w Nowym Sączu, Bibliotekę Gminną w Podegrodziu, gdzie zachęcali do zakładania odblasków, jak również opowiadali dlaczego jest to tak ważne. Ponadto, o naszych działaniach można było usłyszeć w wielu radiach, na antenie stacji RMF MAXX, RDN Małopolska, ESKA, SUPERNOVA, w limanowskiej telewizji TV28.pl, gdzie uczniowie naszej szkoły wypowiadali się dlaczego warto nosić odblaski. Nasze działania opisywane były również w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły oraz Gminy Podegrodzie.

Serdecznie dziękujemy Panu insp. dr Krzysztofowi Dymura Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu za pomoc w organizacji prelekcji dla uczniów naszej szkoły, Panu Stanisławowi Banachowi Wójtowi Gminy Podegrodzie oraz Panu Grzegorzowi Zarycznemu, Sołtysowi wsi Rogi za pomoc oraz wsparcie w realizacji naszych działań. Podziękowania kierujemy również do sponsorów, bez których realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Wierzymy, iż wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się w dużym stopniu na poprawę bezpieczeństwa naszych uczniów, ich rodzin, mieszkańców wsi Rogi oraz okolic. Wszystkie podejmowane przez nas działania wiązały się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców wsi Rogi oraz okolicznych miejscowości. Zakończenie tegorocznej edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła” nie oznacza dla nas rozstania się z tematem bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, ten temat będzie poruszany na różnych lekcjach, apelach oraz akcjach organizowanych na terenie szkoły w trakcie całego roku szkolnego.

 

 

06.02.2024 r. - Reprezentanci naszej szkoły zostali zaproszeni do Kina Kijów w Krakowie w celu odebrania nagrody za zajęcie 1 miejsca w rankingu wojewódzkim w Konkursie "Odblaskowa Szkoła Edycja 2023". Po części oficjalnej uczniowie obejrzeli projekcję "Akademii Pana Kleksa" w nowoczesnym wydaniu.

20 marca delegacja uczniów naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem i nauczycielami wybrała sie na Galę Finałową do Pszczyńskiego Centrum Kultury. Nasza szkoła jako Wojewódzki Laureat zajęła 2 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie "Odblaskowa Szkoła" 2023. W ramach wyjazdu uczniowie zwiedzili równie Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

 

59133