Przejdź do treści
2
3
k
Przejdź do stopki

Dyrektorzy

Treść

Ze źródeł historycznych pisanych wiadomo, że wcześniej szkołą kierowali:

- p. Maria Baryczówna od 1.09.1926 r. do 31.08.1939 r.

- p. Maria Maciuszkówna od 1.09.1940 r. do 31.08.1943 r.

- p. Kazimierz Węglarski od 1.09.1943 r. do 31.08.1946 r.

- p. Janina Mazurek od 1.09.1946 r. do 31.08.1959 r.

- p. Maria Turek od 1.09.1959 r. do 31.08.1962r

- p. Bronisława Golonka od 1.09.1969 r. do 31.08.1970 r.

- p. Jan Plata od 1.09.1961 r.  do 31.08.1991 r.

- p. mgr Maria Zygmunt od 1.09.1993 r. do 31.08.1994 r.

- p. mgr Elżbieta Krzyżak od 1.09.1991 r. do 31.08.1999 r.

Od 1.09.1999 r. dyrektorem szkoły jest p. mgr Stanisław Krzyżak.

51162