Przejdź do treści
2
3
k
Przejdź do stopki

Położenie

Treść

Miejscowość Rogi znajduje się  w dolinie rzeki Słomka, w Kotlinie Sądeckiej, na wysokości od 350 do 550 m n.p.m. Graniczy z Olszaną, Naszacowicami, Juraszową, Podegrodziem, Mokrą Wsią oraz Owieczką. Zajmuje 2,51 km² (3,9% powierzchni gminy).

Pierwsze wzmianki o powstaniu wsi pochodzą z 1431 r. Nazwa  miejscowości Rogi pochodzi od nazwiska starego szlacheckiego rodu Rogów, w przeszłości właścicieli wsi. Jan Długosz w "Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis" zapisuje nazwę wsi na dwa sposoby: Rogi i Rogy. W dokumentach z 1431 r. pojawia się Petro de Rogy, który był przedstawicielem tej rodziny, tak samo jak Sebastiansvs de Rogi – fundator obrazu w Kaplicy św. Anny w Podegrodziu. Jednak mieszkańcy nazwę wsi tłumaczą legendą: "Dawniej na tych terenach mieszkały plemiona hodujące barany. Pewnego dnia jeden baran uciekł do sąsiedniej wsi. Rogowianie chwycili barana za rogi, mieszkańcy sąsiedniej wsi za tułów i tak barana ciągnęli, aż urwali mu rogi. Stąd powstała nazwa Rogi, a sąsiednią wieś nazwano Owieczką."  W dni pogodne ze wzgórza  można obserwować i zachwycać się pięknym widokiem błyszczących w dali szczytów Tatr, jak również podziwiać łańcuchy górskie Beskidu Wyspowego.

51169