Przejdź do treści
2
3
k
Przejdź do stopki

Lata 1926 - 1945

Treść

Historię Szkoły Podstawowej w Rogach można odtworzyć na podstawie arkuszy ocen uczniów, a sięga roku 1926. Początkowo nauka odbywała się w budynku p. Stanisława Maciuszka  zamieszkałego w Rogach 5. Do II wojny światowej funkcjonowała tylko szkoła czteroklasowa, dopiero po wyzwoleniu zmieniono stopień organizacyjny szkoły.

Oddzielny – lecz pełen dramatów – rozdział w dziejach tej miejscowości stanowi historia lat walki z hitlerowskim okupantem. Rogi były bowiem jedną z tych wiosek Sądecczyzny, które nie bez słuszności określano mianem ,,partyzanckiej stolicy’’. Tu koncentrowała się działalność partyzanckich oddziałów Batalionów Chłopskich. Tu ,,BCh-owcy’’ zorganizowali niemal idealny punkt konspiracyjnego szkolnictwa.

Zdjęcia przedstawiają budynek, w którym uczyły się dzieci w latach 1926-1945

63693