Przejdź do treści
a1
2
Przejdź do stopki

Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii 2022”

Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii 2022”

Treść

Dnia 4-5 maja 2022 r. w  odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii 2021”.

Organizatorem konkursu była mgr Elżbieta Krzyżak. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie  klas I–III.


Celem konkursu było:

  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów,
  • popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • integracja uczniów,
  • propagowanie kultury języka polskiego,
  • wdrażanie do zdrowej rywalizacji,
  • dbanie o systematyczną pracę nad poprawnością ortograficzną .

 

Uczniowie rozwiązywali zadania z trudnościami typowo ortograficznymi.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Klasa I
I miejsce zdobyli Jakub Potoczek, Kacper Pietrzyk, Klaudia Dyrek oraz tytuł „Mistrza ortografii 2022”,
II miejsce zdobył Rafał Bodziony

 

Klasa II
I miejsce zdobyli Konrad Łoś i Malwina Hyclak oraz tytuł „Mistrza ortografii 2022”,
II miejsce zdobyła Kinga Zarabska,

 

Klasa III
I miejsce zdobyli: Szymon Klag, Natalia Ciuła, Jan Zaryczny, Michał Zaryczny oraz tytuł „Mistrza ortografii 2022”,
II miejsce zdobyli: Magdalena Zaryczny, Bartłomiej Dyrek, Jakub Pawlik
III miejsce zdobyła Julita Liber

 

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali  nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców SP w Rogach. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

19559