Przejdź do treści
a1
2
Przejdź do stopki

Gminny Konkurs Plastyczny „Namaluj Niepodległą”

Treść

W miesiącach październik – listopad 2021 roku Biblioteka Gminna w Podegrodziu  zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych Gminy Podegrodzie. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją do wybranej pieśni patriotycznej.

Uczniowie naszej szkoły chętnie przystąpili do konkursu wykonując ciekawe prace w wybranej przez siebie technice plastycznej.

Prace uczniów oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Alicja Grzesik, Barbara Malaga, Michał Jasiewicz. Ocena ilustracji z pewnością nie była łatwa, ponieważ do konkursu zgłoszono ogółem 93 prace.

Ogromnym sukcesem Szkoły Podstawowej w Rogach jest to, że główne miejsca przyznano między innymi naszym uczennicom.

I miejsce – Eliza Maciuszek za ilustrację do pieśni „ Przybyli ułani pod okienko”

II miejsce - Patrycja Zarabska  za ilustrację do pieśni „Boże, coś Polskę ”

III miejsce - Weronika Stachoń za ilustrację do pieśni „Wojenko, wojenko”.

Uroczyste wręczenie  nagród laureatom konkursu miało miejsce 13 grudnia 2021r  w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu. Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy wręczał Pan Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie, który objął patronat honorowy nad konkursem oraz Pani Alicja Grzesik – Dyrektorka Biblioteki Gminnej w Podegrodziu. Wyrazy uznania skierowane zostały do uczestników konkursu jak również do rodziców, opiekunów za zaangażowanie w krzewienie patriotyzmu w młodym pokoleniu.

Cieszymy się z osiągnięć naszych uczennic i życzymy im  dalszych sukcesów.

 

                                                                                                                         J.Plata

12517