Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 2 września o godzinie 9oo.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawił ks. Edward Marcinkiewicz. Po Mszy Świętej Pan Dyrektor mgr Stanisław Krzyżak powitał wszystkich zebranych, a w sposób szczególny uczniów oddziału przedszkolnego, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Życzył im samych sukcesów, a następnie przedstawił poszczególnym klasom wychowawców.

 

Klasa 0 –mgr Anna Pasionek

Klasa I – mgr Jolanta Plata

Klasa II – mgr Elżbieta Krzyżak

Klasa III – mgr Gabriela Olszak

Klasa V – mgr Alicja Zawilińska

Klasa VI – mgr Teresa Zielonka

Klasa VII – mgr Edyta Poparda

Następnie Rada Rodziców podziękowała Panu mgr Stanisławowi Krzyżakowi za pełnienie funkcji Dyrektora przez 20 lat. Ostatnim punktem programu była akademia poświęcona 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Przeprowadzili ją uczniowie klasy siódmej pod opieką Pani mgr Teresy Zielonki. Na koniec uczniowie rozeszli się do swoich klas.

 

 
Galerie zdjęć