Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny. Jego celem  jest promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów nauką matematyki i przedmiotów ścisłych poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Udział w Alfiku Matematycznym jest znakomitą okazją do pobudzenia aktywności uczniów, rozwoju umiejętności twórczego myślenia, samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki. Pozwala on również zdiagnozować potencjał zdolności matematycznych i zaangażowanie uczniów we własną edukację .

W tegorocznej edycji uczestniczyli uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej.