Konkursy dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu  „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródeł ciepła”.

 

Zakres tematyczny konkursów  obejmował :

  • promowanie postaw proekologicznych,
  • poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
  • oszczędność  zasobów naturalnych,
  • obniżenie niskiej emisji.