„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to główne hasło kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania organizowana jest w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”. Jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

Do akcji włączyli się uczniowie naszej szkoły biorąc udział w konkursie,  którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.