Za uczniami klas ósmych pierwszy poważny test - egzamin ósmoklasisty.  Odbył się w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. i obejmował zagadnienia z j. polskiego,  matematyki i  j. angielskiego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Punkty uzyskane na egzaminie ósmoklasisty będą miały wpływ na przyjęcie do szkoły średniej.

Wyniki egzaminu uczniowie będą mogli poznać 14 czerwca 2019 roku. Zaświadczenia wydawane będą w szkołach tydzień później - 21 czerwca 2019 roku.  

 

Poniżej przedstawiamy:

-zadania i schemat oceniania egzaminu z j. polskiego

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ZASADY OCENIANIA

-zadania i schemat oceniania egzaminu z matematyki

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ZASADY OCENIANIA

-zadania i schemat oceniania egzaminu z j. angielskiego

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

ZASADY OCENIANIA