Członkowie SKO zorganizowali konkurs plastyczny pt. „Bank moich marzeń” W konkursie najchętniej uczestniczyli uczniowie klas młodszych. Prace uczniów zdobiły korytarz szkolny. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.