Przedsięwzięcie  miało na celu oddziaływanie profilaktyczne poprzez podnoszenie wiedzy na temat uzależnień i uświadamianie związanych z nimi zagrożeń.

W ramach akcji "Bądź przezorny" uczniowie zapoznali się z tematyką uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, aspektami prawnymi, konsekwencjami sięgania po substancje psychoaktywne w kontekście prawa o ruchu drogowym oraz uczestniczyli w  konkursie wiedzy o uzależnieniach  pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą".

Pierwszy etap konkursu odbył się w formie elektronicznej, miał formę testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, łącznie obejmował 50 pytań. Do konkursu przystąpiło 244 uczniów ze 122 szkół. Do II etapu konkursu zakwalifikowanych  zostało 20 najlepszych drużyn z całej Małopolski. Wśród nich znaleźli się uczniowie klasy piątej naszej szkoły: Batłomiej Poparda i Magdalena Olchawa. Uzyskali wynik, który w konkurencji elektronicznej uplasował ich na trzecim miejscu.

21 lutego w Miasteczku Galicyjskim odbył się finał konkursu organizowanego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego  wspólnie z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

W podsumowaniu zaznaczono niezwykle wysoki poziom wiedzy reprezentowanej przez uczestników. Atrakcyjne nagrody ufundowane m.in. przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Komendę Miejską Policji oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza stanowiły ukoronowanie wysiłku wszystkich uczestników konkursu. Jak podkreślali organizatorzy wszyscy zawodnicy, którzy znaleźli się w II etapie byli już zwycięzcami dzięki temu, że pozyskali wiedzę jak reagować na zagrożenia, z którymi  kiedyś mogą się spotkać.