Sprawozdanie z pokazu historycznego pt. „Ku niepodległej”

 

10 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się pokaz historyczny pt. „Ku niepodległej” – opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę w wykonaniu dwuosobowej Grupy Artystycznej REKONSTRUKTO z Lublina. W żywej lekcji historii wzięli udział wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami.

W I części spotkania jeden z prowadzących przypomniał daty istotnych wydarzeń historycznych z XVIII wieku nawiązujących do upadku Rzeczypospolitej: I rozbioru Polski, Konstytucji 3 Maja, II rozbioru, powstania kościuszkowskiego oraz III rozbioru Polski..

W II części pokazu żołnierz zagadnął o rolę kobiet w powstaniu.Po obserwacji krótkiego kursu pomocy medycznej wszyscy uczniowie mogli obejrzeć ekwipunek powstańca, zakładać przywiezione mundury i czapki, jak również wprawiać się we władaniu bronią.