Akademia z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

9 listopada 2018 roku  w naszej szkole odbył się apel  z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego o godzinie 11.11. Po odśpiewaniu hymnu narodowego dyrektor mgr Stanisław Krzyżak przywitał  grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz uczniów.

Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Po akademii odbył się konkurs pieśni patriotycznych pt. ”Śpiewam dla Ciebie Polsko.”  Ta uroczystość na długo pozostanie w pamięci zgromadzonych widzów.

 

Konkurs „Śpiewam dla Ciebie Polsko”.

9 listopada 2018 r w naszej szkole, tuż po akademii odbył się konkurs pieśni patriotycznych pt. ”Śpiewam dla Ciebie Polsko.” W konkursie wziął udział każdy z uczniów. Wszyscy pięknie występowali, choć u niektórych dało się zauważyć ogromną tremę, ale pomimo tego uczniowie naszej szkoły w przepiękny sposób prezentowali we własnym wykonaniu pieśni patriotyczne.