DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji.
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście nauczyciele emeryci.
Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez pana dyrektora mgr Stanisława Krzyżaka, który podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, życząc wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie klas IV - VI zaprezentowały przygotowane pod kierunkiem swoich wychowawców akademię.
Po zakończeniu akademii Rada Rodziców złożyła Panu dyrektorowi życzenia, a uczniowie przekazali serdeczne życzenia swoim nauczycielom.