PLAN LEKCJI - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

l.p.

Poniedziałek

8:00-13:00

Wtorek

8:00-12:45

Środa

8:00-13:00

Czwartek

8:00-13:00

Piątek

8:00-13:15

1

 

 

 

 

religia

2

 

 

 

 

 

3

 

 

j. angielski

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji kl. 1

l.p.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

e. w.

e. w.

wf

e. w.

 

2

8:55-9:40

e. w.

e. w.

e. w.

e. w.

j. angielski

3

9:50-10:35

e. w.

e. w.

e. muzyczna

e. informatyczna

religia

4

10:55-11:40

wf

wf

e. w.

e. plastyczna

e. w.

5

11:50-12:35

 

religia

j. angielski

 

e. w.

6

12:45-13:30

 

k.tan.

 

 

 

 

Plan lekcji kl. 2

l.p.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

e. w.

e. w.

wf

e. w.

 

2

8:55-9:40

e. w.

e. w.

e. w.

e. w.

e. w.

3

9:50-10:35

e. w.

e. w.

e. muzyczna

k.plast.

religia

4

10:55-11:40

wf

wf

j. angielski

e. plastyczna

e. w.

5

11:50-12:35

e. informatyczna

religia

e. w.

 

j. angielski

6

12:45-13:30

 

k.tan.

 

 

 

 

Plan lekcji kl. 4

l.p.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7:10-7:55

wf-ch

-

-

-

-

1

8:00-8:45

wf-ch/k.tan

religia

j. angielski

-

-

2

8:55-9:40

j. polski

religia

matematyka

historia

j. polski

3

9:50-10:35

matematyka

matematyka

przyroda

matematyka

j. angielski

4

10:55-11:40

j. polski

j. polski

technika

informatyka

j. angielski

5

11:50-12:35

 

zaj. z wych.

 

j. polski

przyroda

6

12:45-13:30

 

plastyka

 

muzyka

w.d.ż.

7

13:40-14:25

 

wf-dz

 

wf-ch

wf-dz

8

14:35-15:20

 

wf-dz

 

wf-ch

wf-dz

 

Plan lekcji kl. 5

l.p.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7:10-7:55

wf-ch

-

-

-

-

1

8:00-8:45

wf-ch/k. tan

religia

j. angielski

-

j. angielski

2

8:55-9:40

j. polski

religia

j. angielski

informatyka

j. polski

3

9:50-10:35

matematyka

biologia

j. polski

matematyka

historia

4

10:55-11:40

historia

technika

matematyka

j. polski

j. polski

5

11:50-12:35

 

zaj. z wych.

 

geografia

matematyka

6

12:45-13:30

 

plastyka

 

muzyka

w.d.ż.

7

13:40-14:25

 

wf-dz

 

wf-ch

wf-dz

8

14:35-15:20

 

wf-dz

 

wf-ch

wf-dz

 

Plan lekcji kl. 6

l.p.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7:10-7:55

wf-ch

-

-

-

-

1

8:00-8:45

wf-ch/k. tan

matematyka

przyroda

matematyka

plastyka

2

8:55-9:40

matematyka

j. polski

j. polski

j. angielski

matematyka

3

9:50-10:35

historia

religia

matematyka

j. polski

j. polski

4

10:55-11:40

zaj. techn.

religia

przyroda

j. angielski

zaj. komp.

5

11:50-12:35

j. polski

muzyka

w.d.ż.

zaj. z wych.

j. polski

6

12:45-13:30

 

j. angielski

 

przyroda

historia

7

13:40-14:25

 

wf-dz

 

wf-ch

wf-dz

8

14:35-15:20

 

wf-dz

 

wf-ch

wf-dz

 

Plan lekcji kl. 8

l.p.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7:10-7:55

wf-ch

-

-

-

-

1

8:00-8:45

wf-ch/k. tan

chemia

k.m.

k.p.

k.m.

2

8:55-9:40

historia

matematyka

chemia

j. polski

religia

3

9:50-10:35

j. polski

j. polski

historia

j. angielski

matematyka

4

10:55-11:40

matematyka

j. angielski

j. polski

j. niemiecki

fizyka

5

11:50-12:35

matematyka

j. angielski

j. polski

j. niemiecki

fizyka

6

12:45-13:30

wos

religia

biologia

geografia

informatyka

7

13:40-14:25

wos

wf-dz

zaj. z wych.

wf-ch

wf-dz

8

14:35-15:20

edb

wf-dz

w.d.ż.

wf-ch

wf-dz