L.p.

Tematyka

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rocznica wybuchu II wojny światowej

IX

2.

Ślubowanie klasy I

X

3.

Dzień Edukacji Narodowej

X

4.

Narodowe Święto Niepodległości

XI

5.

Zabawa andrzejkowa

XI

6.

Wieczór wigilijny

XII

7.

Zabawa karnawałowa

I

8.

Dzień Babci i Dziadka

I

9.

Dzień Wiosny

III

10.

Święto Konstytucji 3 Maja

V

11.

Dzień  Rodziców

V

12.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu Szkolnego

VI

13.

Pożegnanie klasy VI

Zakończenie roku szkolnego

VI