Kontakt ze szkołą
Adres:
Rogi 53
małopolskie
33-386 Podegrodzie
Polska

Telefon: (18) 445-92-02
http://www.sprogi.podegrodzie.pl

Informacje: Kancelaria szkoły czynna w dni nauki szkolnej
od 8:00 do 15:00
Adresy e-mail: sprogibch73@o2.pl, sprogibch@o2.pl